Modul 7: Sygepleje relationer og interaktioner

Det overordnede formål med projektet har været at udvikle det teoretiske modul 7 i sygeplejerskeuddannelsen, således at sygeplejestuderende oplever sammenhæng i undervisningsform og fortsætter udvikling og anvendelse af deres entreprenante og innovative kompetencer i relation til sygeplejen og at disse kompetencer bliver en naturlig del af uddannelsen. Herunder har der været følgende delmål:

1. At udvikle ny eksamensform der foruden faglige kompetencer også afspejler studerendes innovative og entreprenante kompetencer og som afspejler sammenhæng mellem undervisning, indhold og udmåling.

2. At udvikle nye undervisningsmåder og læringsformer med henblik på at styrke studerendes foretagsomme, entreprenante og innovative kompetencer

3. At styrke nye underviserroller

I projektperioden er modul 7 og Eksamensformen gennemført to gange.