Inno-daktik - en uddannelse i tværdisciplinær professionsorienteret innovations didaktik

Gennem kursusforløbet er det opnået at klæde deltagerne på, så de efterfølgende har kunnet både udvikle på og gennemføre innovative undervisningsforløb. Deltagerne har opnået større viden om og erfaringer med den særlige innovationspædagogik, der knytter sig til professionsuddannelserne. Ligeledes har deltagerne på tværs af fagligheder udvekslet viden om og erfaringer med brug af både innovativ- og foretagsomhedsdidaktik. Efterfølgende er der blevet oprettet et Innovationskorps blandt undervisere, som institutionen kan trække opå – det betyder, at der er skabt nogle kulturelle ambassadører på tværs af institutionen som bidrager til videndeling og forankring af erfaringer, koncepter og viden.