Den entreprenante organisationskultur

Ydere mere var formålet at fremme dialogen om entreprenørskab på tværs af organisationen, få et fælles sprog og en fælles referenceramme for gennem øget forståelse at fremme entreprenørskab i alle dele af organisationen. Dette er blevet gjort vha Progressionsmodellen og selvevalueringsværktøjer HEInnovate.