Go Green

Projektet formål har været at fremme et grønt iværksættermiljø bestående af potentielle iværksættere og virksomheder, som gerne vil udvikle nye grønne løsninger og forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber og viden til at komme i gang. Målet var at sætte fokus på entreprenørskabsundervisning, og ved at det er blevet italesat i hele afdelingen, er der blandt både medarbejderne og de studerende blevet skabt større opmærksomhed og interesse for innovation og entreprenørskab i en grøn kontekst. Overordnet har Go Green-projektet været en stor succes, især fordi det har været direkte årsag til, at der er blevet sat en ny dagsorden i hele afdelingen, der nu sætter fokus på grønt miljø og entreprenørskab.