01 apr 2014

Ungdomsuddannelserne

Siden 2010 har Fonden for Entreprenørskab støttet projekter på ungdomsuddannelsesområdet. Der er både udviklet nye undervisningsmaterialer, nye undervisningsformer og -forløb samt givet støtte til efteruddannelse af lærere og fagligt relevante studieturer.

Fonden for Entreprenørskab: 3 projekter i udbudsrunde 2016 på Vimeo.

 

Folderen øverst til højre er et overblik der på skrift fortæller mere uddybende om 3 projekter på hvert uddannelsestrin.

For mere information kontakt teamet for ungdomsuddannelserne eller projektadministrator


Mette Kjørup
mettek@ffe-ye.dk
65452465

 

 

 

Igangværende projekter

- fra puljen marts 2015, inddelt efter uddannelsesretning

EUD

Learnmark Horsens, EUD merc (hg)

Indhold: Et 2-dages seminar om systematisk kreativitet for EUD lærerkollegiet på Learnmark Business

Forventes afsluttet: 31/12-2015

Kontakt: Lone Ørsted

 

Learnmark Horsens, EUD merc (hg)

Indhold: Mad til mennesker. Learnmark Business-eleverskal  afholde en innovativ integrationsfrokost med socialt og kulturelt fokus for 9. klasses elever i Horsens Kommune. Det er et tværfagligt forløb.

Forventes afsluttet: december 2015

Kontakt: Lone Ørsted

 

Technical Education Copenhagen, EUD tech

Indhold: Afprøvning af metoder til måling af elevers viden og progression ift. Innovative og entreprenelle kompetencer, som eleverne udvikler i et intensivt innovationsforløb.

Forventes afsluttet: december 2015

Kontakt: Bent William Larsen/Charlotte Lundius

 

Mercantec, EUD tech

Indhold: Entreprenørd - etablering af egen data-it-virksomhed. Elever på uddannelserne indenfor Strøm, Styring og IT kobles med elever og lærere fra handelsgymnasiet.

Forventes afsluttet: juni 2016

Kontakt: Eva Møller Jensen

 

Campus Bornholm, EUD tech

Indhold: Pædagogisk dag - EUD håndværk

Forventes afsluttet: august 2015

Kontakt: Tina Munch-Kure

 

 

Gymnasiale uddannelser

Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole, hhx

Indhold: Efteruddannelse af undervisere indenfor lean startup metodikker samt nye innovative teknologier.

Forventes afsluttet: august 2015

Kontakt: Birte Ravn Østergaard

 

Odense Tekniske Gymnasium, htx

Indhold: Et efteruddannelsesforløb, der skal kvalificere lærerne til at kunne facilitere innovationsprocesser i undervisningen og afholde engagerende workshops for eleverne i teknik og design.

Forventes afsluttet: oktober 2015

Kontakt: Afdelingsleder Lars Frimann Nielsen

 

Rødovre Gymnasium, stx

Indhold: Gennem studierejse for lærere og ledere til Aalborg og etablering af netværk med 2-3 andre gymnasier udvikles enkelt- og flerfaglige innovative og entreprenørielle undervisningsforløb.

Forventes afsluttet: marts 2016

Kontakt: Preben Philipson

 

Kalundborg Gymnasium og HF

Indhold: Et innovativt AT-kursus for lærere i gymnasieskolen, hvor sammenhængen mellem globale kompetencer og innovation udforskes og forankres.

Forventes afsluttet: juni 2016

Kontakt: Marie Sandvad

 

EUC Nord Hjørring, hhx og htx

Indhold: Fastholde og motivere eleverne fra Company Programme til at fortsætte arbejdet med entreprenørskab og iværksætteri, så de kan fortsætte deres personlige udvikling og etablering af konkrete virksomheder.

Forventes afsluttet: april 2016

Kontakt: Søren Vognsen Nielsen

 

Tietgen Business, stx/hf, hhx, htx, EUD merc (hg), EUX
og Erhvervsakademi

Indhold: Inkubator miljø på tværs af uddannelsessteder, hvor YE skoleprojekter kan blive til CVR regristeret virksomheder.

Forventes afsluttet: juni 2016

Kontakt: Michael Fjeldsted

 

 

Udvalgte projekter

- hvor afrapporteringen har fundet sted, inddelt efter uddannelsesretning.

Alle projekter fremgår ikke her, da listen er under løbende udarbejdelse. Du kan altid kontakte Fonden for uddybende information om alle støttede projekter.

 

Idéudvikling i de merkantile grunduddannelser

Når man har en gruppe elever, der ikke synes, at skolen er det sjoveste sted at være, må man udvikle forløb, der motiverer og inspirerer dem på andre måder, end traditionel undervisning. Det har man gjort på TietgenSkolen.

 

Læs mere i højre side.

 

Innovation i svendeprøven

Projektet skal udvikle et nyt undervisningsforløb med fokus på brugerdreven innovation, hvor de studerende i deres praktikperiode skal arbejde med innovative processer og dokumentere deres resultater gennem indsamling af empiri.

 

Læs mere i højre side.

 

Virum i virkeligheden

På Virum Gymnasium ville man gerne udvikle virklighedsnære, innovative undervisningsforløb i samarbejde med virksomheder og organisationer. Derfor sendte man underviserne i ”virksomhedspraktik” for at opbygge et netværk som grundlag for udviklingsarbejdet.

 

Læs mere i højre side.