01 okt 2017


Mikrolegat

Fonden for Entreprenørskab vil gerne støtte studerende og ph.d. studerende med gode idéer og fremme iværksætteri som en karrierevej. Derfor kan man hos Fonden for Entreprenørskab søge om et Mikrolegat til at finansiere opstart af virksomhed.

Næste ansøgnings-deadline:

4. oktober 2018 kl.23.59

 

Der kan ansøges om tre forskellige legattyper i denne ansøgningsrunde.

 

 • GRØNT MIKROLEGAT: Mikrolegat til grønne startups/idéer der fokuserer på effektiv ressourceanvendelse, nye og innovative grønne forretningsmodeller (eksempelvis cirkulær økonomi) og/eller bæredygtig udvikling? 
 • SOCIALT MIKROLEGAT: Mikrolegat til socialøkonomiske startups/idéer der fokuserer på at skabe social værdi såvel som økonomisk værdi
 • ALM. MIKROLEGAT: Mikrolegat til alle andre typer af startups/idéer

 

Like vores facebookside og hold dig opdateret om deadlines, arrangementer etc

 

Søg finansiering til videreudvikling af din idé

 

Hvem kan søge et legat?

Har din idé potentiale og er du studerende eller ph.d. studerende indskrevet på en videregående uddannelse i Danmark, eller går du på en ungdomsuddannelse (og er over 18 år) i Danmark og har du mod på iværksætteri? Så kan du søge om et Mikrolegat hos Fonden for Entreprenørskab.

 

Du skal have en god idé, der enten er på idéstadiet eller også skal du netop have oprettet CVR nr. med en omsætning under 50.000 kr.

 

Hvad kan søges?

Vi støtter med to typer af legater:

 

 • Mikrolegat til studerende med en idé på idéstadiet - uden cvr nr. Her kan søges op til 25.000 kr. til at dække de tidligste omkostninger inden virksomhedsopstart. 
 • Mikrolegat til studerende der netop har oprettet et cvr nr. Her kan søges op til 50.000 kr. til blandt andet at nå et modenhedsstadie for at opnå anden vækstkapital. Dette Mikrolegat kræver 25% egenfinansiering oven i legatet.

 

Hvad må støtten bruges til? 

En del af ansøgningsproceduren er at indsende et budget, der angiver hvad ansøger vil anvende Mikrolegatet til. Det vil derfor altid være tilpasset ansøgers konkrete behov Det er dog vigtigt at støtten anvendes til aktiviteter der mærkbart flytter idéen eller virksomheden nærmere markedet, vækst, jobskabelse etc. Dette punkt indgår som en del af evalueringen af ansøgningen. Mikrolegatet kan IKKE anvendes til rejser, og drift (herunder hardware, løn til teammedlemmer, kontorleje, kontormøbler og andet inventar) og der gives ikke midler til aktiviteter i forbindelse med konkurrencer. 

 

Støtten kan f.eks. bruges til følgende: 

 • Udvikling af prototype
 • Test
 • Markedsundersøgelser
 • Pilotforsøg - f.eks. leje af udstyr eller indkøb af reagenser
 • Konsultationer og rådgivning 
 • Patentansøgning

 

Fortrolighed

Fonden for Entreprenørskab deler alle ansøgninger med en udvalgt evalueringskomité. Medlemmer af evalueringskomitéen kan være forskellig fra runde til runde. Vi opfordrer iværksætterne til ikke at inkludere værdifulde forretningshemmeligheder (fx tekniske detaljer om en ny opfindelse) i forretningsplanen og til kun at behandle forretningshemmeligheder på et generelt plan. Det er meget sjældent, at detaljerne i forretningshemmeligheder er afgørende for, om legatet uddeles eller ej. Endvidere gennemser medlemmerne i evalueringskomitéen - i regi af Fonden og i eget regi - utrolig mange forretningsplaner på årsbasis, og mange af forretningsplanerne ligner hinanden. Det kan derfor volde medlemmerne problemer, hvis forretningshemmeligheder er beskrevet i detaljer.

 

Deltag i konkurrencer

For ansøgere fra universiteterne anbefales det, at deltage i Venture Cup og for ansøger fra professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser og kunstneriske uddannelser anbefales det at deltage i Start Up Programme. Dette kan være en hjælp til at fremme udviklingen af idé konceptet samt ens personlige kompetencer inden for entreprenørskab og iværksætteri. 

 

Søg vejledning og rådgivning i dit studentervæksthus

Har du brug for vejledning til din ansøgning eller rådgivning i forbindelse med udvikling af din idé/virksomhed anbefaler vi at du kontakter det studentervæksthus, der er tilknyttet din uddannelsesinstitution. Læs mere her

 

Hvem står bag?

 

Bag uddelingen af Mikrolegaterne står Fonden for Entreprenørskab

 

Hvordan søger jeg et Mikrolegat? 

En ansøgning består af

 1. Et ansøgningsskema (vælg Grønt, Socialt eller Alm.)
 2. Et budget der viser hvad pengene skal anvendes til (vælg Grønt eller Socialt/Alm.)
 3. En video-pitch på max 4 min. Vi modtager IKKE videopitch i filformat eller til download fra fx dropbox
 4. Det er derudover muligt at uploade et enkelt bilag i pdf. 

 

Ansøgning og budget skal indsendes i de skabeloner der kan hentes her på siden. 

 

Trin 1

 • Download ansøgningsskemaet til den legattype, du ønsker at ansøge (se højre side)
 • Udfyld ansøgningsskemaet og navngiv dokumentet
  • Søges der legat uden cvr nr. navngives dokumentet: NavnPåditProjekt_Ansøgning_UCVR
  • Søges der legat med cvr. nr. navngives dokumentet: NavnPådinVirksomhed_Ansøgning_MCVR

 

OBS:
Det udfyldte ansøgningsskema skal vedhæftes som Word-dokument og budget som excel. Pdf modtages ikke.

Det er vigtigt at navngive dokumenterne med _ (underscore) ellers risikerer du at vi ikke modtager din ansøgning. 

 

Trin 2

 • Download budgetskabelon til den legattype, du ønsker at ansøge. (Se højre side)
 • Udfyld budgetskabelonen og navngiv dokumentet
  • Søges der legat uden cvr nr. navngives dokumentet: NavnPåditProjekt_Budget_UCVR
  • Søges der legat med cvr. nr. navngives dokumentet: NavnPådinVirksomhed_Budget_MCVR

 

Trin 3

 • Ønsker man at vedhæfte andet ansøgningsmateriale (fx bilag eller billede af produkt) navngives dette: NavnPåditProjekt_Bilag

 

Trin 4

 • Gå til online ansøgningsformular (klik på 'Ansøg her') og udfyld alle felter.
 • Vælg hvilken legattype du ønsker at ansøge om (Grønt, socialt eller alm.) VIGTIGT!
 • Indsæt link til video-pitch i ansøgningsformularen VIGTIGT Vi modtager IKKE videopitch i filformat eller til download fra fx dropbox (se desuden kriterier til højre under filer)
 • Upload Ansøgningsskema og Budget + evt. andet ansøgningsmateriale (bilag) nederst i formularen.

 

Trin 5

 • Du modtager en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.
 • Alle ansøgere vil få svar, så snart ansøgningerne er behandlet af evalueringskomitéen. Behandlingstiden vil typisk være cirka én måned fra deadline, men kan tage lidt længere hvis der er rigtig mange ansøgninger.