25 mar 2015


Mikrolegater – investering i Danmarks fremtid

-en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse.

I 2011 søsatte Fonden for Entreprenørskab et pilotprojekt med uddeling af Mikrolegater til studerende med iværksætterambitioner. Erfaringerne herfra viste, at et Mikrolegat havde en betydelig kulturel effekt på de studerendes lyst til iværksætteri som en karrierevej. Derfor besluttede Fonden for Entreprenørskab i vekslende samarbejder med Erhvervsstyrelsen, Innovationsfonden og Grøn Omstillingsfond at videreføre og skalere projektet op i 2014 og 2015.

 

Fra juni 2014 til maj 2015 har studerende og ph.d.-studerende fra de videregående uddannelser samt elever fra ungdomsuddannelser i Danmark indsendt 389 ansøgninger til et Mikrolegat svarende til en værdi af lidt over 12 mio. kr. Fonden for Entreprenørskab har i samme periode uddelt i alt 101 legater svarende til 3,3 mio. kr.

 

Formålet med Mikrolegatordningen er at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. Ved at yde en mindre finansiel støtte til studerendes spæde opstart af egen virksomhed, er det formålet, på sigt, at skabe vækstvirksomheder, der kan bidrage med flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet.

 

Mikrolegatet skal ses som en katalyserende indsats i forlængelse af entreprenørskabsundervisning, og de kompetencer de studerende opnår derigennem. Samtidig er det formålet med ordningen at skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelsesinstitutioner, hvor legatmodtagerne fungerer som rollemodeller for deres medstuderende. Mikrolegatet giver desuden de studerende mulighed for at opnå en værdifuld erfaring med iværksætteri – en erfaring, vi ved fra effektmålinger af entreprenørskabsundervisning, kan have stor betydning for deres iværksætterlyst

 

En effektmåling foretaget i februar 2015 på de første uddelte Mikrolegater viste blandt andet, at blot tre måneder efter at have modtaget et legat skabte 25% af legatmodtagerne arbejdspladser. 12 måneder efter de første legater blev givet, har vi igen undersøgt, hvorvidt ordningen skaber vækst og bidrager til flere arbejdspladser i Danmark.