Konkurrencer & events

Start Up Programme består af en række konkurrencer, som studerende kan deltage i. Nogle af konkurrencerne hænger sammen, så studerende skal kvalificere sig for at gå videre.

 

Du kan se en samlet oversigt over alle datoer og deadlines her.

 

Idékonkurrencen – åben for alle, der indsender en 2-siders idébeskrivelse.

 

Regionalt mesterskab – åbent for alle, der indsender en 3-siders konceptbeskrivelse. 

Danmarksmesterskabet – åbent for 20 hold, der kvalificerer sig via de forudgående regionale mesterskaber. 

Europamesterskabet – åbent for de 2 hold, der kvalificerer sig ved DM.

 

Generelle regler

 

 1. For at deltage i Start Up Programme skal et team bestå af mellem 2-6 studerende. Ved idékonkurrencen er der mulighed for at stille op enkeltmand, men for de øvrige konkurrencer skal teamet bestå af mindst 2 personer.

 2. Mindst én studerende i teamet skal være indskrevet på en uddannelsesinstitution eller uddannelsesretning, som er tilmeldt Start Up Programme. Har studerende interesse i at stille op, uden at uddannelsesinstitutionen er tilmeldt, er det op til den enkelte studerende at parre op med studerende fra uddannelsesinstitutioner, der tilbyder Start Up Programme.

 3. Ideen skal være opstået og udviklet inden for indeværende skoleår. Det er helt i orden at stifte et selskab, så længe CVR-nummeret ikke er ældre end 1. august i indeværende skoleår.

 4. Navngivning af gruppen/ideen kan ikke ændres efter deadline for indsendelse til de forskellige konkurrencer.

 5. Det er vigtigt, at alle i teamet registreres. Kun registrerede studerende kan deltage i konkurrencerne.

 6. Særregel ved EM – grupperne, der kvalificerer sig til EM, skal være opmærksom på, at deltagerne skal være 18-30 år gamle for at deltage.

 7. Bopæl i Danmark: For at deltage i Start Up Programme skal alle teammedlemmer være bosiddende i Danmark.

 8. Funding: Deltagende teams må ikke have modtaget funding over 50.000 DKK før upload og tilmelding til RM-kvalifikationen.

 9. Sprog: Det er valgfrit, om man skriver og pitcher på dansk eller engelsk.

 10. Afgørelsen er endelig: Dommerpanelet udpeger vinderne, og deres beslutning er endelig.

 11. Alle pengepræmier er skattepligtige.

 

Fonden for Entreprenørskab forbeholder sig retten til at slå kategorier sammen, flytte teams eller ændre på antallet af vindere i Start Up Programme.

 

For yderligere information kontakt Carina Hammer på carina@ffe-ye.dk eller på 2445 7675 eller Rikke Fuglsang Hove på Rikkef@ffe-ye.dk eller på 3127 3212 (orlov)