Hvad er Start Up Programme?

Start Up Programme er et læringsforløb med fokus på entreprenørskab. Programmet henvender sig til studerende på alle korte og mellemlange videregående uddannelser. Forløbet er rammesat gennem en række konkurrencer, der har til formål at styrke de studerendes entreprenante kompetencer. De studerende arbejder med egne ideer over kortere eller længere perioder enten i undervisningen eller udover undervisninger. Gennem Start Up Programme får de mulighed for præsentere deres ideer for en række eksterne erhvervsfolk og herigennem få sparring og motivation til at arbejde videre.

 

Start Up Programme er et fleksibelt program, der både egner sig til uddannelsesinstitutioner, der allerede er godt i gang med entreprenørskab, enten integreret i forskellige fag eller som ekstra tilbud gennem iværksætterhuse eller inkubationsmiljøer. Men det er samtidig også for de uddannelsesinstitutioner, som har et ønske om at sætte entreprenørskab på de studerendes uddannelsesdagsorden.

 

Helt konkret:

  • Idékonkurrencen i november – åben for alle studerende, der indsender en 2-siders idépræsentation.
  • Regionale mesterskaber i april/maj – åbent for alle, der indsender en 3-siders konceptbeskrivelse

  • Danmarksmesterskabet – åbent for de hold, der kvalificerer sig ved de Regionale mesterskaber.

  • Europamesterskabet – for de 2 bedste hold ved Danmarksmesterskabet.

  • Start Up Day for undervisere 2 gange årligt - inspirationsdag for alle undervisere i Start Up Netværket

 

Alt derimellem:

  • Sparring og rådgivning efter behov

  • Inspirationsdage for undervisere

  • Viden, inspiration og materialer om entreprenørskab i undervisningen/uddannelserne

  • Netværk til en masse eksterne videns-ressourcer, ex indenfor IPR, økonomi mv.

  • Fondens øvrige tilbud til studerende, undervisere og uddannelsesinstitutioner, ex mikrolegater, NEIS-netværket samt fondsmidler.

 

 

For yderligere information kontakt Carina Hammer på carina@ffe-ye.dk eller på 2445 7675 eller Rikke Fuglsang Hove på Rikkef@ffe-ye.dk eller på 3127 3212