Idé & IT

I samarbejde med Microsoft og SDU har FFE-YE udviklet et undervisningsforløb med afsæt i den digitaliserede verden.

Undervisningsforløbet er udviklet til en bred målgruppe. Det kan anvendes til studerende og undervisere på de videregående uddannelser og kan ligeledes anvendes af elever og undervisere på ungdomsuddannelserne. Forløbet kan anvendes i koncentreret form på 1 uge eller over 2-3 måneder.

 

Undervisningsforløbet har sit afsæt i det enkelte individ og dets faglighed. Herfra bringes individet i samspil med andre studerende og den omverden, der omgiver os alle, hvorpå yderligere faglighed tilføjes og entreprenante teorier og processer knyttes til processen.

Introduktion Dansk

 

Åben forløbet her