Skills for the Future

Skills for the Future er et gratis undervisnings- og konkurrenceforløb i samarbejde med Hyundai i Danmark, hvor elever fra autouddannelser skal udvikle og arbejde med egne idéer inden for autosektoren.

Programmet er et partnerskab mellem FFE, vores moderorganisation JA Europe og Hyundai Motor Europe. I nuværende skoleår deltager 14 forskellige europæiske lande. 

Programmet skal skabe større forståelse og opmærksomhed blandt eleverne omkring STEM-kompetencer (science, technology, engineering & math). Derudover opnår eleverne basale færdigheder inden for virksomhedsdrift.


TRIN FOR TRIN

Der er følgende elementer i programmet Skills for the Future, som foregår fra januar til april:

 

1. Online quiz om autosektoren. Eleverne tester deres viden om den historiske og teknologiske udvikling indenfor autosektoren.

2. Hyundai besøger klassen
90 minutters læringsaktiviteter og diskussion om autosektoren og udviklingen inden for denne samt i de kompetencer, der efterspørges i branchen. Besøget tager sit afsæt i Hyundai og Hyundais historie. Besøget er en introduktion til arbejdet med elevernes egne ideer. I forbindelse med Hyundais besøg på skolen afholdes også informationsmøde for skolens undervisere. 


3. Udvikling af egne idéer inden for autosektoren

Eleverne udvikler og arbejder med egne idéer på skolen (produkter eller services relateret til autosektoren). De støttes  og undervises af deres underviser på skolen.

4. Registrering
Elevernes idéer registreres på webportalen www.skillsforthefuture.eu. Derudover skal eleverne uploade en rapport om ideen og video, der beskriver ideen. 


5. National finale
Afholdelse af national finale, hvor 10 på forhånd udvalgte hold mundtligt præsenterer deres ide for dommerpanelet, og der kåres en vinder. 

6. Europæisk finale
Afholdelse af europæisk finale et sted i Europa med deltagelse af dansk vinderhold. FFE betaler for det danske holds rejse til og deltagelse i den europæiske finale.  


Se en tidsplan for forløbet her


Vær opmærksom på at aldergrænsen for deltagelse i Skills for the Future er 25 år.


Har du spørgsmål vedr. Skills for the Future, er du velkommen til at kontakte projektleder i teamet for ungdomsuddannelserne, Mette Meulengracht Jensen, på mettem@ffe-ye.dk eller 65 45 24 67.

 

Skills for the Future