14 mar 2016

Velkommen til NextLevel

I NextLevel får elever fra 8. til 10. klasse mulighed for at udvikle deres entreprenante evner i et projektforløb, der går fra idé til handling. NextLevel har fire overordnede kategorier, og eleverne deltager også som en del af forløbet i en konkurrence.

I NextLevel skal eleverne selv identificere og handle på en problemstilling, hvor målet er at udvikle idéer til et produkt, en begivenhed, en proces eller andet, der giver glæde og værdi for andre. Værdi kan både være af økonomisk, kulturel eller social art.

 

I NextLevel skal eleverne arbejde projektorienteret; de skal selv finde på hvilken idé, de vil arbejde med, og de skal selv planlægge processen fra idé til handling. Når projektet er færdigt, så skal eleverne formidle projektet for andre. Ud over at være et projektorienteret program er NextLevel også en konkurrence, hvor eleverne med de bedste projekter kan deltage i en landsfinale og vinde penge til klassen.

 

NextLevels kategorier er åbne, og giver elever og lærere mulighed for at bruge dem som udgangspunkt for deres egne idéer. Samtidigt kan den enkelte lærer selv vælge hvilke fag og temaer, som skal danne rammen for elevernes projekter. Klassen kan arbejde med en fælles kategori, eller forskellige kategorier med fag eller et tema som ramme.

 

De fire kategorier

 

Bevægelse: Bevægelse kan enten forstås som fysisk udfoldelse eller åndelig bevægelse.

 

Viden og Verden: I denne kategori er det primært de naturvidenskabelige fag, der kommer i spil.

 

Velfærd og Samfund: Handler om at skabe en ny form for service, proces eller fundraising. Inspiration kan hentes i lokalsamfundet, i vores velfærdssystem eller i den globale verden.

 

Sprog og kultur: Denne kategori kan typisk bruges i dansk, engelsk og tysk, men også historie, kristendom og samfundsfag.

 

Eleverne kan vælge, at lade kategorierne danne udgangspunkt for deres projekt, men de kan også vente med at vælge kategori, til de kender projektets udformning.

 

Se eksempler på de fire kategorier under fanen præsentationsvideoer eller klik her.

 

 

 

Formål

Formålet med NextLevel er at give elever og lærere mulighed for at deltage i et entreprenørielt projektorienteret undervisningsforløb, som baserer sig på:

 

Kreativitet: at identificere muligheder eller idéer ud fra grundlæggende viden, samt at eksperimentere og improvisere med grundlæggende faglig og personlig viden.

 

Omverdensforståelse: at analysere og vurdere muligheder i en enkelt kontekst, samt at beskrive lokale og regionale kulturelle, sociale og økonomiske problemstillinger og muligheder.


Handling: at planlægge og gennemføre simple værdiskabende projekter og aktiviteter, samt at evaluere egne aktiviteter og præsentere relevante resultater for en målgruppe.

 

Personlig indstilling: at eleven har en grundlæggende tro på egne evner, kan selvstændigt og i samarbejde med andre deltage engageret i løsningen af usikre og åbne opgaver, og håndtere egne emotionelle reaktioner i denne forbindelse. 

 

Deltagelse i NextLevel giver

- Eleverne mulighed for at dygtiggøre sig indenfor kreativitet, innovation, samarbejde, projektstyring og kommunikation.


- Motivation til at tænke kreativt, at sætte skolefagene ind i nye sammenhænge. Være med til at skabe noget i praksis.


- Lærere mulighed for at bruge fagene aktivt, at opfylde fælles mål. Få inspiration til at arbejde med kreative og innovative processer.


- Mulighed for at vinde flotte præmier.

  

Seneste frist for tilmelding er tirsdag den 15. november 2016

Indesendelsesfrist for projekter er onsdag den 15. februar 2017

Finalisterne får besked onsdag den 15. marts 2017

Finalen forventes afholdt torsdag d. 6. april 2017 i Odense

 

For yderligere information kontakt:

Henrik Thise 

henthi@ffe-ye.dk

65 45 24 45