I banken med Nordea

Fonden for Entreprenørskab samarbejder med Nordea, og deltagere i Company Programme har forskellige muligheder for at gøre brug af den viden og ekspertise, som Nordeas rådgivere ligger inde med. Der er blandt andet mulighed for at få sparring på forretningsplanen og modtage tilskud til teamet.

Sparringsrunde i plenum

Alle undervisere, der er registreret i Company Programme senest 1. september, kan kontakte Nordea for muligheden for en generel sparringsrunde i plenum. Her vil en rådgiver fra Nordea gennemgå for eleverne, hvad en forretningsplan er, og fortælle hvad banken typisk kigger efter, når en iværksætter søger om kapital.

Rådgiveren vil også give en introduktion til de øvrige muligheder for sparring med Nordea i skoleårets løb. Andre emner kan tilføjes i dialog mellem underviser og Nordea-rådgiveren.

Sparringsrunden finder sted på skolen, og der skal deltage min. 30 elever. Hvis du som underviser ikke selv kan samle 30 elever, kan du gå sammen med andre undervisere, også gerne fra andre skoler.

For at få en aftale med Nordea i stand, skal du tage kontakt til din lokale Nordea-kontaktperson. Du finder en liste over kontaktpersoner under 'Filer' i menuen til højre.

Plenumrunderne afholdes i perioden 1. september - 1. oktober.

 

Sparring med Nordea på Danish Entrepreneurship Award 2016

Alle Company Programme hold har mulighed for at komme i betragtning til en 15 minutter lang sparringssamtale med en Nordea-rådgiver på Danish Entrepreneurship Award, som afholdes den 17. november 2016. Samtalen er en oplagt mulighed for at få konstruktiv og værdifuld feedback til det videre arbejde med ideen, og så giver samtalen holdet mulighed for at modtage en pris på henholdsvis 4000 kr. eller 2000 kr. 


Hvordan kommer man i betragtning til sparring?

Alle hold, der ønsker at komme i betragtning til en samtale, skal tilmelde sig og indtaste et elektronisk bidrag via login på Min Side (ét bidrag per team). Det elektroniske bidrag er en formular med spørgsmål omkring ideen – f.eks. omhandlende behov/problem, kunder, målgruppe osv. Se formularens spørgsmål her. Derudover skal eleverne uploade relevante budgetter. For at blive taget i betragtning skal alt materiale senest uploades den 30. oktober 2016 kl. 12.

På baggrund af de indsendte elektroniske bidrag og de vedhæftede budgetter udvælger Fonden for Entreprenørskab og Nordea de hold, der tildeles sparringstid på Danish Entrepreneurship Award, da der er et begrænset antal pladser. 

Hvordan foregår samtalen?

Til samtalen, der foregår i tidsrummet 12.00-15.00 på Nordeas stand på Danish Entrepreneurship Award, vil eleverne modtage feedback og sparring fra en Nordea-rådgiver. Sparringen tager sit afsæt i det elektroniske bidrag indsendt via login på Min Side.

Efter sparringssamtalen på Danish Entrepreneurship Award voterer de deltagende Nordea-rådgivere og udpeger, hvilke hold der skal modtage en pris. Der uddeles i alt:

  • 7 førstepriser a 4000 kr.
  • 14 anden-priser a 2000 kr. 

Eleverne får besked via SMS på det nummer, som de har skrevet på ansøgningen, om de modtager en pris. Beskeden får de i dagene efter Danish Entrepreneurship Award.

Fonden for Entreprenørskab overfører herefter priserne til den skole, som holdet er tilknyttet.

 

Sparring med Nordea på de regionale entreprenørskabsmesser i december-januar

Company Programme hold, har mulighed for at komme i betragtning til en 15 minutter lang sparringssamtale med Nordea på den regionale Entreprenørskabsmesse i den region, som skoler hører til. Samtalen er en oplagt mulighed for at få konstruktiv og værdifuld feedback til det videre arbejde med ideen, og så giver samtalen holdet mulighed for at modtage en pris på henholdsvis 4000 kr. eller 2000 kr. Hold, der allerede har opnået at modtage en pris til sparring på Danish Entrepreneurship Award kan ikke  få tildelt endnu en sparringssamtale.

 

Hvordan kommer man i betragtning til sparring?

Alle hold, der ønsker at komme i betragtning til en samtale, skal tilmelde sig og indtaste et elektronisk bidrag via login på Min Side (ét bidrag per team). Det elektroniske bidrag er en formular med spørgsmål omkring ideen – f.eks. omhandlende behov/problem, kunder, målgruppe osv. Se formularens spørgsmål her. Derudover skal eleverne uploade relevante budgetter. For at blive taget i betragtning skal alt materiale senest uploades medio december for de kommende messer. Du kan finde den præcise dato for din region under events på Min Side.  

På baggrund af de indsendte elektroniske bidrag og de vedhæftede budgetter udvælger Fonden for Entreprenørskab og Nordea de hold, der tildeles sparringstid på de regionale messer, da der er et begrænset antal pladser.

 

Hvordan foregår samtalen?

Til den ca. 15 min lange samtale, der foregår på den regionale entreprenørskabsmesse, vil eleverne modtage feedback og sparring fra en Nordea-rådgiver. Sparringen tager sit afsæt i det elektroniske bidrag indsendt via login på Min Side.

Efter sparringssamtalen på den regionale entreprenørskabsmesse voterer de deltagende Nordea-rådgivere og udpeger, hvilke hold der skal modtage en pris. Der uddeles på landsplan i alt:

  • 18 førstepriser a 4000 kr.
  • 36 anden-priser a 2000 kr. 

Eleverne får besked via SMS på det nummer, som de har skrevet på ansøgningen, om de modtager en pris. Beskeden får de hurtigst muligt efter de regionale entreprenørskabsmesser.

Det samlede antal af priser fordeles i de enkelte regioner baseret på antal Company-Programme-hold.

Fonden for Entreprenørskab overfører herefter priserne til den skole, som holdet er tilknyttet.

Har du spørgsmål til mulighederne for sparring med Nordea, er du velkommen til at kontakte projektleder ved Teamet for ungdomsuddannelser, Mette Meulengracht Jensen på mettem@ffe-ye.dk eller 65 45 24 67.