Regler for deltagelse i Company Programme

Hvem kan deltage?

Elever på en ungdomsuddannelse kan deltage i Company Programme, hvis skolen er tilmeldt hos Fonden for Entreprenørskab, og der er tilknyttet en ansvarlig underviser til programmet. Det er eleverne selv, der skal tilmelde sit elevhold til Company Programme.

 

Aldersbegrænsning

Aldersgrænsen er 15 - 25 år for deltagelse i nationale arrangementer, dvs. National Entreprenørskabsmesse og Danmarksmesterskabet. Elever over 25 år kan dog følge selve undervisningsforløbet og få diplom, hvis underviseren giver besked om dette til FFE, når teamet tilmeldes. Kun deltagere mellem 15 og 21 år har adgang til internationale konkurrencer (Man må ikke være fyldt 21 den 31. juli i deltagelsesåret).

 

Teamdannelse

Teamet skal bestå af minimum 3 elever og maksimum 5 elever for at kunne deltage i National Entreprenørskabsmesse, Danmarksmesterskabet og internationale konkurrencer.

 

Må man deltage i Company Programme mere end én gang?

Ja, man må gerne deltage mere end én gang i Company Programme, bare det hver gang er med en ny idé.

 

Regler for produkter

Der er nogle produkter, teamet ikke må deltage med. Det drejer sig om produkter, som indeholder:

 

• alkohol (herunder øl, vin, eller lignende) jf. blandt andet lov om alkohol, lov om salg af alkohol og markedsføringsloven §8, §1.

• fyrværkeri (kræver tilladelse fra justitsministeren, jf. lov om fyrværkeri §1)

• tobak og rusmidler, jf. blandt andet lov om salg af tobak og alkohol og markedsføringsloven §8 og §1

• risikofyldte kemikalieblandinger, jf. blandt andet lov om kemiske stoffer og produkter

 

Teamet må gerne handle med eller fremstille hjælpeprodukter/komplementærvarer til de forbudte produkter, f.eks. cigaretetuier, vandpiber, barudstyr, m.m. Dog f.eks. ikke væske til e-cigaretter.

 

Der må ikke blandes kemikalier på standen til messer og konkurrencer, jf. ovenfor med henvisning til blandt andet lov om kemiske stoffer og produkter.

 

Eleverne må heller ikke handle med varer/produkter af pornografisk karakter - det gælder også komplementære produkter hertil, som eksempelvis formidlingstjenester eller lignende. På den måde sikres det, at hverken Company Programme eller eleverne kommer i karambolage med straffelovens §234, der indebærer et forbud mod at sælge almindeligt pornografisk materiale til børn og unge under 16 år.

 

Paragraffens ordlyd er: Den, som sælger utugtige billeder eller genstande til en person under 16 år, straffes med bøde. Desuden er forbuddet i overensstemmelse med markedsføringsloven §1 og §8.

 

Ved tvivl om, hvorvidt ens produkt ikke er i overensstemmelse med dette forbud, kan produktet først deltage, hvis FFE har godkendt det.

 

Fødevarer og drikkevarer af egen fremstilling eller ompakning må ikke deltage på FFE-messer og konkurrencer, regionalt såvel som nationalt, medmindre skolen er certificeret til og ansvarlig for, at eleverne arbejder med fødevarer, jf. blandt andet lov om fødevarer.

 

Alle former for produkter skal naturligvis opfylde de gældende krav til sikkerhed og hygiejne samt love og regler i al almindelighed.

 

Sponsorater

Teams må meget gerne søge sponsorstøtte til at dække omkostninger i forbindelse med f.eks. deltagelse i nationale og internationale konkurrencer. Sponseringer er ofte serviceydelser, mindre produktioner eller rabatordninger i gennem reklame for pågældende sponsor. Sponsorater skal fremgå af teamets rapport.

 

Egenkapital

Teamets egenkapital må ikke overstige kr. 10.000 uden forudgående godkendelse fra underviser og FFE. Denne regel er til for at begrænse en eventuel gældspådragelse, idet gældsposter dækkes af eleverne selv. FFE indtræder ikke som garant for gældsposter.

Teams, der har en omsætning på over kr. 50.000 om året skal registreres hos SKAT. Læs mere på SKATs hjemmeside her.


Deltagelse i aktiviteter

Deltagelse i vores aktiviteter er på eget ansvar - både i forhold til pådragelse af skade/ulykke og forvoldelse af skade/ulykke.

 

 

 

 

 Sponsor af Company Programme   

DI logo