01 apr 2014

Velkommen til Company Programme

Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social innovation til tekniske produkter.

Company Programme er et virkelighedsnært iværksætterforløb, der udfordrer og styrker elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer. Det er et learning-by-doing-forløb, der træner eleverne i at udvikle de gode ideer og omsætte dem til realiserbare virksomheder eller sociale projekter. 

Company Programme får eleverne ud af klasseværelset og træner dem i at bruge de mange tilgængelige ressourcer i deres omverden. De kan f.eks. lave brugerundersøgelser og snakke med interessenter, samarbejde med lokale virksomheder og få sparring fra banker, erhvervsfolk og virksomhedskonsulenter.

Company Programme gør eleverne handlekompetente og gør dem i stand til at se muligheder og uudnyttede potentialer. Company Programme booster elevernes handlekraft, omverdensforståelse, faglig kreativitet og troen på, at de kan selv. Kompetencer, der fremadrettet er med til at skabe succesfulde iværksættere og attraktive medarbejdere.

Company Programme giver eleverne mulighed for at teste deres idé over for professionelle erhvervsfolk. Erhvervsfolkene agerer dommere ved de forskellige konkurrencer, der tilbydes i løbet af skoleåret, og giver eleverne den relevante og konstruktive feedback, der skal til for at føre ideerne ud i livet.

Company Programme har eksisteret i Danmark siden 1993. I dag deltager ca. 4000 elever fra hele landet i forløbet hvert år. I Europa deltager mere end 250.000 unge årligt i Company Programme. Programmet er anerkendt af Europakommissionens Enterprise Directorate General som ”Best Practice in Entrepreneurship Education”. 


Fire spor

Company Programme har fire spor, der indikerer hvilke forskellige typer ideer, eleverne kan arbejde med i Company Programme:

Science & Technology
Society & Globalization
Business & Service
Trade & Skills

 

Læs mere om sporene i menuen til højre.

 

Skal dine elever have papir på deres kompetencer?

Alle company Programme-elever kan tilmeldes The Entrepreneurial Skills Pass (ESP). ESP giver eleverne mulighed for at få papir på de kompetencer, de har tilegnet sig i Company Programme ved at gennemgå en self-assessment test og en online eksamen. Læs mere om ESP her.

 

Har du spørgsmål til Company Programme?

Så kontakt os på ung@ffe-ye.dk eller på tlf. 6545 2467.

 

Like vores facebookside og hold dig opdateret om Company Programme.

 

 

 

 

 Sponsor af Company Programme   

DI logo