Da Vinci-konkurrencen

Hvad er Da Vinci-konkurrencen? 

Fonden for Entreprenørskab afholder hvert år Da Vinci-konkurrencen, der er en udstillingskonkurrence. Da Vinci-konkurrencen er for elevteams fra ungdomsuddannelser i hele landet, og afholdes i forbindelse med Danish Entrepreneurship Award.

 

Elever, som har deltaget i Da Vinci-Konkurrencen og ikke fortsætter i Company Programme, har mulighed for at modtage et diplom for deltagelse i konkurrencen.

 

I menuen til højre finder du en guide til hvordan du tilmelder dig.

Læs mere om Da Vinci-konkurrencen her. 

 

 

Diplom for deltagelse i Da Vinci-konkurrencen 

Elever, som har deltaget i Da Vinci-Konkurrencen, og ikke fortsætter i Company Programme, har mulighed for at modtage et diplom for deltagelse i konkurrencen. Men hvis eleverne vælger at fortsætte deres arbejde med idéen i Company Programme, kan de i stedet modtage et Entrepreneurial Skills Pass (ESP) efter endt Company Programme-forløb. Det kræver dog, at eleverne senest den 16. december 2016 tager den første af to selv-evaluerings-tests. Læs mere om ESP-certificatet længere nede.

 

 

Krav for modtagelse af diplom efter deltagelse i Da Vinci-konkurrencen

For at modtage et diplom, skal elev-teams, der i skoleåret 2016-2017 afslutter deres forløb med deltagelse i Da Vinci-konkurrencen på Danish Entrepreneurship Award 2016, sende en rapport til os. Vi skal senest have modtaget rapporten senest den 4. december 2016 kl. 12. Rapporten skal enten sendes som Wordfil eller PDF til ung@ffe-ye.dk.

 

Diplomet udstedes, hvis følgende krav opfyldes:

1. Alle medlemmer af teamet skal være registreret som deltagere i Da Vinci-konkurrencen på Danish Entrepreneurship Award 2016.


2
Teamets navn og konkurrencespor skal stå på rapportens forside og teamnavnet samt konkurrencesporet skal være det samme, som det, I tilmeldte jer under til konkurrencen.


3. 
Alle teammedlemmer skal underskrive rapportens sidste side.


4. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af specifikke elementer, der passer til det konkurrencespor, teamet har deltaget i. Derudover må rapporten maksimum fylde 2 sider i alt. Se de specifikke krav for, hvilke ting I skal redegøre for i jeres spor her og i menuen til højre.

 

Kun underskrevne rapporter, der er modtaget til tiden og overholder kravene kan godkendes. Der gives ikke dispensation fra kravene for udstedelse af diplom.

 

Spørgsmål? Kontakt projektleder Pernille Broløs Rasmussen på tlf. 6545 2433 eller pernille@ffe-ye.dk.

 

 

Fortsætter eleverne i Company Programme efter Da Vinci-konkurrencen?

Fortsætter eleverne arbejdet med deres idé i Company Programme, kan de i stedet modtage et Entrepreneurial Skills Pass (ESP) som bevis på, at de har opnået entreprenørielle kompetencer i deres Company Programme-forløb. Det kræver dog, at eleverne senest den 16. december 2016 tager den første af to selv-evaluerings-tests. Læs mere om ESP-certificatet på siden her.

 

 

 

 

 Sponsor af Company Programme   

DI logo

%MCEPASTEBIN%