Udbud af projektstøtte til ungdomsuddannelserne

Der er nu åbent for efterårets ansøgningsrunde, med ansøgningsfrist den 25. september 2017 (kl. 23.59).

Fonden for Entreprenørskab ønsker at bistå med at styrke entreprenørskab på ungdomsuddannelserne ved at udbyde fondsmidler.

I ansøgningsrunden for puljemidler til efteråret 2017 er der 3 fokusområder, man kan søge inden for:

 

 • Kompetenceudvikling: Innovation og entreprenørskab på de gymnasiale uddannelser samt på EUD og EUX
 • Innovation og iværksætteri på hovedforløbet på EUD og EUX
 • Materialeudvikling på de gymnasiale uddannelser: Udvikling af materialer med fokus på innovation og entreprenørskab til enkeltfag, faggrupper eller institutioner

 

Læs mere om det enkelte område nedenfor.

 

 

Kompetenceudvikling: Innovation og entreprenørskab på de gymnasiale uddannelser samt på EUD og EUX

 

Der kan søges midler til kompetenceudvikling af undervisere med henblik på at styrke undervisernes evne til at inddrage innovation og entreprenørskab i enkeltfag, i tværfagligt samarbejde eller i udvalgte faggrupper, hvor man ønsker at forankre undervisning i innovation og entreprenørskab.

Forløbet skal give underviserne faglige redskaber, teorier og metoder til at sammensætte undervisning, der udvikler elevernes entreprenørielle kompetencer og styrker deres evner til at:

 • Omsætte idéer og viden til handling
 • Arbejde kreativt og innovativt i fagene
 • Se og skabe idéer og muligheder
 • Forstå og skabe værdi (social, kulturel, økonomisk) for deres omverden
 • Tro på egne evner, håndtere usikkerhed, acceptere og lære af egne og andres fejl

Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 75.000 pr. projekt.

 

 

 

 

Innovation og iværksætteri på hovedforløb på EUD og EUX

 

Der kan søges midler til forsøg med undervisning i innovation og iværksætteri, der indgår i hovedforløbet på uddannelsen, herunder eventuelt som en del af praktikforløbet.

Forløbene skal gøre eleverne bedre til at:

 • Omsætte idéer og viden til handling
 • Se og skabe idéer og muligheder
 • Forstå og skabe værdi (social, kulturel, økonomisk) for deres omverden
 • Tro på egne evner, håndtere usikkerhed, acceptere og lære af egne og andres fejl

Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 75.000 pr. projekt. 

   

 

 

 

Materialeudvikling på de gymnasiale uddannelser: Udvikling af materialer med fokus på innovation og entreprenørskab til enkeltfag, faggrupper eller institutioner

Der kan søges midler til udvikling af undervisningsmateriale til de gymnasiale uddannelser. Materialeudviklingen skal ske med henblik på implementering af undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab i enkeltfag, faggrupper eller på institutionelt niveau – herunder også på ledelsesniveau.

Materialerne skal give underviserne faglige redskaber, teorier og metoder til at sammensætte undervisning, der udvikler elevernes entreprenørielle kompetencer og styrker deres evner til at:

 • Omsætte idéer og viden til handling
 • Arbejde kreativt og innovativt i fagene
 • Se og skabe idéer og muligheder
 • Forstå og skabe værdi (social, kulturel, økonomisk) for deres omverden
 • Tro på egne evner, håndtere usikkerhed, acceptere og lære af egne og andres fejl

 Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 75.000 pr. projekt.

 

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen eller brug for sparring til projekter, er du velkommen til at kontakte os:

 

Andreas Kambskard (Gymnasiale uddannelser)

3176 2851

andreas@ffe-ye.dk

 

Beate Laubel Boysen (EUD og EUX)

4033 0014

beate@ffe-ye.dk