Bestyrelsen

Anders Bjarklev, Formand, Danske Universiteter 

 

Jens Klarskov, Direktør, Dansk Erhverv

  

Kim Simonsen, Formand, HK Danmark

 

Lars Nørby Johansen, Bestyrelsesformand Fonden for Entreprenørskab

  

Peter Amstrup, Adm. dir., Rybners

 

Christian Motzfeldt, Direktør, Vækstfonden

 

Torben Laustsen, Bankdirektør, Nordea

 

Tommy Ahlers, Iværksætter

 

Ulrik Nødgaard, Direktør, Finansrådet

 

Kent Damsgaard, Vicedirektør, Dansk Industri

 

Susanne Hessellund, Direktør, Bel Air Aviation