Direktion


CEO

28 75 41 91

Beskrivelse:

Christian har en ph.d. i Corporate Venturing fra CBS og Babson College i USA. Han har tidligere arbejdet som CEO for Øresund Entrepreneurship Academy, har deltaget i opstart af flere organisationer og besidder i dag en række tillidsposter i ind- og udland. Som CEO arbejder Christian på at fremme den entreprenørielle dagsorden overfor politikere og meningsdannere, samt sikre Fondens tætte samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
Direktionssekretær

65 45 24 66 / 40 32 99 90

Beskrivelse:

Dorte har mere end 20 års erfaring som direktionssekretær i private virksomheder i ind- og udland. I Fonden arbejder Dorte primært som direktionssekretær for den administrerende direktør, bestyrelsen og repræsentantskabet.

Sekretariat

Økonomiansvarlig
20 80 14 02

Beskrivelse:

Leif er oprindeligt uddannet inden for IT med fortid som bl.a. IT-chef. Leif har dog gennem de sidste 14 år været økonomichef/økonomiansvarlig i flere firmaer. Leif har det overordnede ansvar for Fondens regnskab og økonomiske rapportering.
Projektadministrator

65 45 24 65

Beskrivelse:

Mette er uddannet cand.mag. og er desuden bibliotekar. Ved Fonden administrerer Mette uddelingerne af Fondens puljemidler og sørger for den administrative side af projektbevillingerne; fra ansøgningen er modtaget til projektet afsluttes. Kontakt Mette, hvis du har spørgsmål vedr. projektstøtte, deadlines i forbindelse med puljemidler el.lign.
Bogholder
65 45 24 69

Beskrivelse:

Anne er uddannet regnskabsassistent og har tidligere arbejdet i en landboforening i en længere årrække. Anne har været ansat i Fonden siden 2007 og hendes opgaver er primært administrative. Anne står blandt andet for bogføring, fakturering, løn, ferie og indkøb til hele kontoret.

Kommunikation

Projektleder - digitale medier og branding
Corporate branding, konceptudvikling, systemudvikling og medieintegration.
36 99 05 06

Beskrivelse:

Niels har en Master i Experience design & Advanced technology Integration, og har flere års erfaring i reklamebranchen som AD’er. Han er certificeret Projektleder med fokus som SCRUM-Master. Og har desuden certificeringer i udviklingsplatforme som Umbraco, Meteor, Apache Cordova, Angular.js og Ionic . Hos fonden har Niels ansvaret for corporate branding, konceptudvikling, systemudvikling og medieintegration.
Presseansvarlig
31 75 34 81

Beskrivelse:

Berit er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har tidligere arbejdet i DR og ved TV2/Fyn. Ved Fonden arbejder Berit med Fondens eksterne kommunikation i form af kontakt til pressen, nyhedsbreve og anden kommunikation ud af huset. Desuden skriver Berit artikler om Fondens arbejde til diverse magasiner.
Projektleder
Undervisningsmaterialer
31 47 74 82

Beskrivelse:

Natasha er uddannet cand.mag. i International Virksomhedskommunikation og engelsk. Som projektleder ved Fonden har Natasha ansvaret for at digitalisere og optimere undervisningsmaterialer til Fondens digitale forlag Orca Press.

Forskning, Analyse & Videregående uddannelser

Teamleder

23 46 96 75

Beskrivelse:

Projektleder
23 39 42 66

Beskrivelse:

Jesper blev for alvor blev bidt af innovation og entreprenørskab efter at have boet i Silicon Valley. Han er uddannet i statskundskab og har tidligere arbejdet i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor han bl.a. var med til at udvikle den nationale innovationsstrategi. I Fonden er Jesper ansvarlig for det nye tværgående projekt om efteruddannelse fra grundskole til universitet.
ph.d. og seniorforsker
31 75 76 38

Beskrivelse:

Kåre er ph.d. og seniorforsker ved Fonden. Kåre forsker i, hvilke effekter forskellig slags undervisning i entreprenørskab og innovation har på studerende på alle uddannelsesniveauer. Han har tidligere arbejdet som projektleder for Øresund Entrepreneurship Academy og har været med til at udvikle og starte flere uddannelser i entreprenørskab og innovation. Som forsker ved Fonden arbejder Kåre med at analysere de kort- og langsigtede effekter af uddannelse i entreprenørskab, samt hvordan vi kan forbedre uddannelsesforløbene.
Projektleder
23 26 96 75

Beskrivelse:

Tilde er uddannet cand. merc. i økonomisk markedsføring med en Minor i CSR. Hun har tidligere arbejdet ved bl.a. startup virksomheden Ganni og med udvikling og markedsføring af undervisningskoncepter hos JP/Politikens Hus. I fonden er Tilde ansvarlig for Mikrolegater, Nordic Entrepreneurship Islands, Impact investor Ball og fondsuddelinger til studenterorganisationer. Tilde deltager desuden i interne udviklingsprojekter.
Projektleder - statistik og analyse
36 98 77 99

Beskrivelse:

Casper er uddannet økonom med fokus på statistiske og analytiske metoder og er projektansvarlig for Fondens årlige kortlægningsrapporter. Casper arbejder desuden med den statistiske del af Fondens effektmålingsarbejde og med optimering af interne processer i Fonden.
Analytiker
23 28 16 75

Beskrivelse:

Malene har en kandidat i Økonomi fra Syddansk Universitet i Odense. Som analytiker i Fonden, sidder Malene med behandling af data og udarbejdelsen af analyser, herunder den årlige kortlægningsrapport samt Iværksætterindblikket.
Projektkoordinator
31 70 86 85

Beskrivelse:

Susanne er uddannet cand. mag. i engelsk og virksomhedskommunikation og har tidligere arbejdet med koordinering og oversættelse i EU-projekter og i private virksomheder. Ved Fonden er Susanne koordinator på forskellige projekter, bl.a. EU-projekterne ASTEE, ICEE og UStart.
Projektassistent, Mikrolegater
29 16 22 77

Beskrivelse:

Michala er uddannet markedsføringsøkonom og læser nu HA.(Kom) erhvervsøkonomi/virksomhedskommunikation på CBS. Michala er projektassistent i Forskning, Analyse og Videregående uddannelser og hendes primære arbejdsopgave er at assistere ved uddeling af Mikrolegater.
Projektassistent
31 40 28 69

Beskrivelse:

Projektleder
Start Up Programme
2445 7675

Beskrivelse:

Carina er uddannet Cand.Soc i Organisational innovation and Entrepreneurship fra CBS. Hun har tidligere arbejdet i Forskning og Innovation på Københavns Erhvervsakademi, hvor hun blandt andet var med til at udvikle innovationsugen, KEAweek. Derudover har Carina udviklet undervisningsmateriale i innovation og har udviklet et innovationsspil som også har givet hende personlig erfaring med iværksætteri. Ved Fonden er Carina ansvarlig for Start Up Programme.
Projektleder
Start up Programme
31273212

Beskrivelse:

Rikke er uddannet cand.mag i pædagogik og har tidligere arbejdet på Københavns Universitet med karriererettede aktiviteter og som mentorprogramleder. Hos Fonden er Rikke ansvarlig for Start Up Programme, herunder DM i Entreprenørskab for studerende på korte- og mellemlange videregående uddannelser. Rikke har, ud over en stor faglig passion for udbredelsen af entreprenørskab på de videregående uddannelser, også personlig erfaring med iværksætteri.

Grundskolen

Teamleder
65 45 24 27 / 29 25 06 75

Beskrivelse:

Anders er uddannet lærer og cand. pæd. soc. og har tidligere arbejdet i efterskolen som lærer, konsulent og forstander. Som leder af indsatsen på grundskoleområdet er Anders involveret i rådgivning og sparring med lærere, ledere og kommuner og varetager kontakten med Undervisningsministeriet. Desuden er Anders involveret i udvikling og formidling af pædagogisk og didaktisk viden på entreprenørskabsområdet.
Projektleder
NextLevel & Edison
31230996

Beskrivelse:

Henrik er uddannet lærer, og har erfaring med undervisning og skoleudvikling. I sin tid som underviser, har Henrik haft særligt fokus på innovation og entreprenørskabsundervisning på grundskoleniveau. Herudover har Henrik arbejdet som selvstændig konsulent, hvor han har arbejdet med at implementere innovation og entreprenørskab i undervisningssektoren. Som projektleder i Fonden, er Henrik ansvarlig for på Projekt Edison og Next Level.
Projektleder
29 16 05 11

Beskrivelse:

Peter er uddannet lærer med PD i organisationsudvikling og projektledelse. Fra 16 år som lærer i folkeskolen har Peter erfaring med skoleudvikling, internationalt samarbejde samt indsigt i skolens vilkår. I det daglige arbejder Peter med udvikling af undervisningsmaterialer, kurser og oplæg på skoler, studierejser og NEIS.

Ungdomsuddannelser

Teamleder

65 45 24 62 / 40 33 00 14

Beskrivelse:

Beate er ED i engelsk og merkonom i markedsføring. Beate har tidligere arbejdet med organisation, import og eksport i danske og internationale virksomheder og haft egen virksomhed. Som leder af Ungdomsuddannelsesteamet har Beate det overordnede ansvar for tiltag på gymnasie- og erhvervsuddannelser og for koordinering med Young Enterprise-regioner. Beate er på orlov.
Projektleder

65 45 24 67

Beskrivelse:

Mette er uddannet cand. mag. i medievidenskab og har tidligere arbejdet med TV-produktion og som kommunikationsmedarbejder. Mette arbejder i Fondens team for ungdomsuddannelser med udvikling og planlægning af de elevrettede aktiviteter, herunder Company Programme – Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab
Projektleder
YE regioner og elevrettede aktiviteter
65 45 24 28

Beskrivelse:

Pernille er cand. merc. i forandringsledelse. Som projektleder i teamet for ungdomsuddannelserne arbejder Pernille med National Entreprenørskabsmesse, Da Vinci og YE regionerne.
Projektleder
31 76 28 51

Beskrivelse:

Andreas Kambskard er uddannet antropolog og har tidligere arbejdet som gymnasielærer, hvor han har undervist på STX, HF og IB. Derudover har han arbejdet som selvstændig konsulent, hvor han blandt andet har holdt foredrag om humanistisk entreprenørskab. Andreas arbejder i Fondens team for ungdomsuddannelser med fokus på STX og HF

Danish Entrepreneurship Award

Projektleder
23 39 96 75

Beskrivelse:

Camilla har en kandidat i international virksomhedskommunikation og sprog og har tidligere arbejdet i Undervisningsministeriet og i Fondens team for ungdomsuddannelser. Nu er Camilla projektleder på Danish Entrepreneurship Award, som er en årlig event, hvor erhvervslivet og uddannelsessektoren samles for at fejre innovation og iværksætteri.